Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2009

Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΤΟΥ ΜΑΣ

Οι έρευνες για την προέλευση του επιθέτου, και της οικογένειας, Δέτση αρχίζουν να έχουν αποτέλεσμα.
Έως τώρα γνωρίζαμε ότι «Αι εξής απλαί καθολικαί οικογένειαι, καταγόμεναι εκ διαφόρων μερών της Δυτικής Ευρώπης εκατώκησαν εις το Νεοχώριον, οίτινες έλθοντες εις μικτού ς γάμους μετά των Ανατολικών, εγένοντο τα τέκνα του Ανατολικού δόγματος, και εξ αυτών οι υπολειπόμενοι εισίν Ανατολικοί» και ότι η πρώτη καταγραφή του επιθέτου είναι το 1537 του παπα-Ιάκωβος Δέτζης στο Δαμαριώνα.

Με τη βοήθεια (ιδέες) του Ιωάννη Βλαζάκη, μέλους της Εραλδικής και Γενεαλογικής Εταιρείας Ελλάδος, δοκίμασα μια διαφορετική προσέγγιση στην αναζήτησή μας. Αντί να ψάχνω για επίθετο «Detsi» ή «Detci” που δεν έδιναν αποτέλεσμα, έψαξα για επίθετα «Dezzi», «Dezi», και «Decci». Το αποτέλεσμα ήταν θεαματικό.

Διαπίστωσα ότι η οικογένεια Dezzi υπάρχει στην Ιταλία, καταγεγραμμένη τουλάχιστο στην πόλη Montepagano της επαρχίας Teramo (TE) στο Abruzzo. Αντίστοιχα καταγραφή για οικογένεια Dezi υπάρχει σε άλλες πόλεις της επαρχίας Teramo (TE), στην Pescara του Abruzzo, και στο Pesaro στο Marche (περιοχή που γειτνιάζει με το Abruzzo. Η έρευνα έγινε μέσω του google και μέσω της σελίδας http://www.avitrees.com/. Σε έρευνα στη Wikipedia (την ιταλική έκδοσή της) βρήκα τον Marco Dezzi Bardeschi, αρχιτέκτονα – ακαδημαϊκό με σημαντικό ερευνητικό & συγγραφικό έργο, και τον Aldo Dezi, αργυρό ολυμπιονίκη στο κανό το 1960.
Η έρευνα συνεχίζεται, για να βρούμε τη γραμμή των προγόνων μας ακόμα και πριν το 1200 που καθολικές οικογένειες από τη δύση ήλθαν στη Νάξο.

Νίκος Γ. Δέτσης «Καφαντάρης»

Δεν υπάρχουν σχόλια: